ВСИЧКИ
Избори 2015 [5]
Избори 2013 [27]
Избори 2011 [3]
СЕК [6]
Публичен регистър [5]
10.12.2011 Коралина в Cтране Кошмаров Прегледи: 1455
Представляващи лица
Име Длъжност Статус Съдебен акт N: От дата Вписване
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Подпредседател Действащ 2 12.7.2011 г. 2


Членове на ръководни органи
Име Длъжност Статус Съдебен акт N: От дата Вписване
БОГДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
БОГДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Заместник председател Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ВАРТЕРЕС БОХОС ЧУЛУЯН Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ Председател на Контролния съвет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Председател Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Подпредседател Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ДИАНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ДИАНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ДОНКА ПЕГРОВА КИТАНОВА член на Контролния съвет/контрольор/ Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ЖЕЧКА ТОДОРОВА МУТАФЧИЕВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ЖЕЧКА ТОДОРОВА МУТАФЧИЕВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ИВАН ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
ИВАН ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
КОНСТАНТИН ЖИВКОВ
БАЧИЙСКИ
Заместник председател Действащ 2 12.7.2011 г. 2
КОНСТАНТИН ЖИВКОВ БАЧИЙСКИ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
НИКОЛИНА ПЕНЕВА ДАМБУЛОВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
НИКОЛИНА ПЕНЕВА ДАМБУЛОВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
РАДОСТИН ПРОДАНОВ КИШИШЕВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
РАДОСТИН ПРОДАНОВ КИШИШЕВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2
СТЕФАН СТОЯНОВ КОЛЕВ член на Контролния съвет/контрольор/ Действащ 2 12.7.2011 г. 2
СТОЯН ДИМИТРОВ ЦАРЕВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2
ХРИСТИЯН ТАНЕВ ТАНЕВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2