Всички
Актуални новини [41]Събития [0]Платформа
ИЗБОРИ 2013


Основни цели – как ще ги постигнем:


Активна социална политика:

КАК:

1. Диференцирани ДДС ставки за  лекарства и  стоки от първа необходимост

2. Освобождаване на пенсионери от потребителска такса за посещение при лекар

3. Създаване на механизъм за поетапно увеличаване на размера на пенсиите за осигуряване на достоен живот

4. Три минимални работни заплати еднократна помощ при раждане на дете

5. 50% увеличение на месечните детски надбавки за отглеждане на първо и второ дете. 100% увеличение за майки работещи по трудов договор след 6-тия месец от раждане на детето

6. До 15% младежка заетост в държавните институции

7. Осигуряване на допълнителни помощи за социално слабите, заради високите цени на електроенергията

8. Семейно подоходно облагане и признаване на инвестиционните разходи (първо или единствено семейно жилище, битова техника, такси за обучение, разходи за саниране) като присъщи за намаляване размера на облагаемия доход

9. Увеличаване програмите за превенция на здравето при работещи, студенти и пенсионери• Образование и реализация на младите хора в България, тук и сега:

КАК:


1. Изцяло нов Закон за висше образование, изготвен с широко студентско участие

2. Засилване ролята на студентското представителство (увеличаване от 15 на 30%) чрез активно участие във всички органи за управление на висшите училища, както и в законодателната и изпълнителната власт

3. Размерът на таксите за обучение да бъде съобразен с икономическата обстановка и реалните доходи на гражданите

4. Повишаване на качеството на образованието и стимулиране на неформалното учене

5. Укрепване на връзките между образование, обучение и бизнес

6. Държавна политика насочена към младите хора. Намаляване на младежката безработица

7. Образованието и науката с приоритет в държавната политика през новия програмен период 2014 – 2020г. в съответствие с новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и стратегията „Европа 2020"


• Възстановяване на малкия и средния бизнес в страната:

КАК:


1.    Ускорено (до 15 дни) възстановяване на ДДС за ВСИЧКИ изрядни фирми

2.    Да се запази правото за избор на плащане на задължения по Единната сметка към НАП

3.    До 12 000 лв. необлагаем годишен минимум за стартиращ бизнес за първите 3 години

4.    Запазване на плоския данък

5.    Въвеждане на по-строги санкции към държавната и общинската администрация за неизпълнение на задължения и срокове

6.    Въвеждане на електронно правителство

7.    Свеждане до минимум на контрабандния внос на акцизни стоки със засилени мерки за контрол

8.    Стимулиране на инвестициите в иновативни производства