Всички
Актуални новини [41]Събития [0]Основна цел:

Основната цел на ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА е създаването на условия за развитие на устойчива средната класа в България и утвърждаване на европейските ценности в обществото ни. 

 
Приоритети:

 • Ефективно прилагане на европейските политики
 • Достигане на европейските стандарти на живот
 • Подпомагане развитието на малкия и среден бизнес
 • Задържане, развитие и реализация на младите хора в България
 • Подкрепа на интелигенцията, културата, изкуството и спорта
 • Повишаване на административния капацитет на институциите
 • Осигуряване на сигурност и безопасност на живота в България
 • Утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност

Основните принципи на ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА  са:

 • Законност
 • Равнопоставеност
 • Свобода
 • Солидарност
 • Европейско развитие

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА постига целите си чрез:

Демократични средства и методи;

Взаимодействие с български и чуждестранни формации, изповядващи демократичните и общочовешките ценности;

Участие и сътрудничество с международни организации, чийто приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права, както и подпомагане развитието на малкия и среден бизнес