Всички
Актуални новини [50]Събития [0]"Основната цел на ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА е създаването на условия за развитие на европейска средната класа в България и утвърждаване на европейските ценности в обществото ни. 
Време е да осъзнаем, че без наличието на устойчива средна класа в България, нашата страна е обречена да бъде на дъното на Европейските статистики по всички показатели. Ние не само не успяваме да се възползваме от членството си в Евроепйския съюз, но и не успяваме да създадем перспективи за децата си и условия за тяхното оставане и развитие в България. МСП са истинския гигант на европейската икономика. Около 2/3 от работните места в частния сектор в Европа се осигуряват от МСП. 98,8 % от предприятията в Европа са микро и малки предприятия. Именно затова усилията на ПП Средна Европейска Класа, както до сега, така и за в бъдеще ще бъдат концентрирани в създаването на условия за устойчиво развитие на МСП в България; в изграждането на средна класа в България с европейски стандарти на живот; в подпомагането на културата, младежта и спорта."

Георги Манев